Samospráva

Obecný úrad

Lieskovec 122
Topoľovka
067 45

Tel:
057 / 778 11 42
Fax:
057 / 778 11 42
Email:
obexlies@gmail.com

Okres:
Humenné
Starostka:
Marta Salanciová
Zástupca starostky:
Ladislav Džatko
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Tomáš Benek
Zdena Kislanová
Ľubomír Popčák
PaedDr. Iveta Bicáková